Lähettänyt käyttäjä Karmel

Palestiinalaishallinto maksoi vuonna 2017 1,237 miljardia shekeliä (jatkossa: NIS) - noin 355 miljoonaa dollaria - palkkoja tuomituille terroristeille, ilmenee Israelin puolustusministeriön selvityksestä. Israelissa onkin valmisteilla laki, jossa nämä maksut vähennetään Palestiinalaishallinnolle tehtävistä tilityksistä, joissa Israel ko. hallinnon puolesta kerää erinäisiä verotuloja.

Vuoden 2017 maksut sisälsivät myös seuraavia eriä:
550 miljoonaa NIS (158 miljoonaa dollaria) vangeille ja
687 miljoonaa NIS (197 miljoonaa dollaria) itsemurhapommittajien perheille. Itse vangeille maksetut palkkaluokat puolestaan olivat seuraavat:

■ 2,000 NIS kuukaudessa Palestiinalaishallinnon (PA)
terroristeille, jotka Israelin vankiloissa kärsivät kolmesta viiteen vuoteen kestäviä tuomioita,
■ 10,000 NIS kuukaudessa koko elämänsä ajan tappajille, jotka istuvat 20-35 vuoden tuomioita israelilaisvankiloissa, mikä ylittää keskiverron israelilaispalkan.

Edelleen,

■ 300 NIS lisä kuukaudessa naimisissa oleville terroristeille sekä 50 NIS lisä kuukaudessa kustakin lapsesta. Muita kuukausibonuksia ovat:
■ 300 NIS lisä Jerusalemista kotoisin oleville terroristeille ja
■ 500 NIS lisä, jos terroristilla on Israelin kansalaisuus.

 

Summat edustavat noin seitsemää prosenttia Palestiinalaishallinnon budjetista. Vertailun vuoksi palestiinalaisten keskipalkka Juudeassa ja Samariassa on noin 2000 NIS kuukaudessa eli noin 550 dollaria. Palestinian Media Watchin (PMW) mukaan Palestiinalaishallinnon vangituille terroristeille maksamat korvaukset nousivat vuonna 2017 noin 13 % edelliseen vuoteen verrattuna ja korvaukset terroristien omaisille puolestaan nousivat samana ajankohtana 4 %.

Israelissa asuva brittinainen Kay Wilson, jonka terroristit puukottivat luullen häntä kuolleeksi ja murhasivat hänen ystävänsä 18.12.2010, vaatii Englantia tutkimaan, menivätkö Englannin PA:lle maksamat varat hänen hyökkääjilleen. Times of Israelin mukaan Israelin puolustusministeriö laatii lakiluonnosta, jolla Israel lopettaa kokoamiensa verosaatavien maksamisen PA:n tilille, koska tämä päätti jatkaa stipendien maksamista terroristeille ja heidän perheilleen. USA:n kongressi puolestaan hyväksyi Taylor-lain, jolla USA lopettaa maksut PLO:lle.

Suomikin on osallistunut tapporahojen maksuun rahoittamalla Palestiinalaishallintoa joko suoraan tai välillisesti sekä myös mm. EU:n ja Maailmanpankin ohjelmien kautta. Mielestäni terrorismin rahoittaminen on merkittävästi vakavampi rike kuin Suomessa ajoittain esiin tulleet yksityiset terrorismin rahoitushankkeet, ja se, että asiasta vaietaan, kuvastaa hyvin Israeliin kohdistuvaa kaksinaismoralismia.

Suomi tukee Palestiinan valtionrakennusta sekä poliittisesti että kehitysyhteistyön avulla. Palestiinalaisalueen maaohjelma on ensimmäinen laatuaan, ja Suomen suunniteltu tuki on noin 22 miljoonaa euroa vuosina 2016–2019. Maailmanpankin infrastruktuurihankkeiden yhteisrahaston kautta Suomen rahoitusosuus on 2,3 miljoonaa euroa vuosina 2016–2019. YK:n kehitysohjelman (UNDP) hallinnoimaa Palestiinalaisalueita koskevaa rahastoa Suomi tukee noin 3 miljoonalla eurolla vuosina 2016–2019.

Terrorismin rahoitusta tapahtuu myös Gazaan mm. YK-virasto UNRWA:n kautta, jonka työntekijöitä on mm. Hamasin johtoelimissä ja jonka kouluja on käytetty rakettivarastoina. Suomen yleistuki UNRWA:lle on vuosittain 4,5 miljoonaa euroa. Suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta on kanavoitu vuonna 2017 noin 590 000 euroa.

Ari Rusila
Kolumni julkaistu Karmel-lehdessä 2/2018

Asiasanat: