Lähettänyt käyttäjä Petri

Meille kerrottiin suruviesti kirjailija, teologian tohtori, rovasti Risto Santalan kuolemasta . Hän nukkui tästä ajallisesta elämästä ja kodista iäiseen lyhyen sairausajan jälkeen kotikaupungissaan Heinolassa Suuren sovintopäivän iltana 26.9. Lämminsydäminen Israelin ystävä ja Raamatun opettaja on poissa. Otamme osaa Risto Santalan läheisten suruun ja rukoilemme Israelin Pyhän lohdutusta heille.


Rovasti Risto Santala osallistui monella tavalla Suomen Karmel-yhdistyksen työhön Israelin ja Raamatun puolesta.
Karmelin ensimmäisten palkattujen työntekijöiden joukossa olivat katulähetystyöntekijät Aino-Kaija Kaakinen ja Risto Santala yli 60 vuotta sitten. Karmelin palveluksesta hän siirtyi Kansan Raamattuseuran telttatyöhön ja edelleen merimiespapiksi Haifaan.

Rovasti Santala oli lukuisten Karmelin järjestämien Israel-tilaisuuksien ja kongressien odotettu puhujavieras. Kymmenet hänen kirjoittamansa kirjat ja julkaisut ovat rakentaneet ymmärryksen siltaa juutalaisen ja kristillisen uskon-, ja uskonperinnön välille. Santalan kirjat, Kristinuskon juuret I ja  Kristinuskon juuret II ovat tulleet tunnetuiksi käännöksinä monille eri kansoille.

Suomen Siion on menettänyt keskuudestaan syvällisen Raamatunopettajan ja Israelin ystävän, jonka ”kannel ” jää soimaan kauniisti tulevillekkin sukupolville.

Toiminnanjohtaja

Petri Kauhanen

Asiasanat: